Workshop om supplering af adresser på sygehuse og hospitaler

Publiceret 11-12-2014

Den 28. januar 2015 inviterer Taskforcen for supplerende adresser de kommunale adressemedarbejdere, der arbejder med suppleringsopgaver for sygehuse og hospitaler, til en opstarts-workshop i Næstved.

På workshoppen, der holdes fra kl. 10 til 15, orienteres om adressereglerne, hvorefter en kommunal adressemedarbejder og sygehusets adresseansvarlige kontaktperson vil holde oplæg om erfaringer og løsninger på et sygehus. Der er efterfølgende adresse-rundtur på sygehusets område i Næstved.

Der kan være max 25 personer på workshoppen og tilmeldingen lukker efter vi er nået det ønskede antal deltagere efter ”først-til-mølle” princippet.

Tilmelding kan ske på E-mail: Taskforce@mbbl.dk senest den 19. december 2014. Yderligere oplysninger om workshoppen kan fås ved henvendelse til Hardy Madsen, MBBL, tlf. 41 71 78 66.

Taskforcen vil også afholde en workshop om supplerende adresser på universiteter. Der vil blive sendt en særskilt mail herom til de kommuner, der har universiteter med i deres suppleringsopgave.