Workshop om supplering af adresser i erhvervsejendomme

Publiceret 10-04-2015

Den 4. juni 2015 inviterer Taskforcen de kommunale adressemedarbejdere til workshop i København. Efter sommerferien vil der komme tilsvarende workshop i Odense og i Aarhus.

På workshoppen orienteres om adressereglerne for erhvervsejendomme med mere end én virksomhed. Der vil blive arbejdet med konkrete cases i workshoppen. I den forbindelse vil der være en adresse-rundtur i området, hvor workshoppen holdes.

Workshoppen i København holdes hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4,1117 København K.

Deltagelse i workshoppen er gratis. Der kan være max 25 personer på workshoppen og tilmeldingen sker efter ”først-til-mølle” princippet.

Tilmelding kan ske på E-mail: Taskforce@mbbl.dk senest den 11. maj 2015.

Yderligere oplysninger om workshoppen kan fås ved henvendelse til Hardy Madsen, MBBL, tlf. 41 71 78 66.