Workshop om adresser til universiteter

Publiceret 03-02-2015

Universiteter og andre læreranstalter består ofte af et stort antal bygninger som kun har en enkelt eller nogle få officielle adresser.

Universiteterne er derfor en af de områdetyper, hvor Adresseprogrammet skal sørge for at der er fastsat tilstrækkeligt med præcise adresser. Det holder Adresse Taskforcen en workshop om i Odense den 10. marts 2015.

Workshoppen henvender sig primært til kommunerne og skal give deltagerne idéer til hvordan, de som adressemedarbejderne kommer godt i gang med supplering af adresser på universiteter.

Workshoppen byder på inspiration, en besigtigelse på universitetet og opbygning af tværkommunale netværk til løsning af de adressefaglige udfordringer.

Yderligere information kan fås hos Adresse Taskforcen på mail: taskforce@mbbl.dk