Vide mere? Adressekursus 11. juni

Publiceret 15-02-2014

Mange af opgaverne i Adresseprogrammet skal løses af kommunerne. Det betyder bl.a. at de kommunale adresseafdelinger vokser og at nye folk kommer til - Geoforum og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter arrangerer derfor et kursus, der har de nye kommunale adressemedarbejdere som målgruppe

På kurset vil vi bl.a. gennemgå de nye regler i adressebekendtgørelsen, herunder reglerne som gælder for de forskellige områdetyper, der er omfattet af adresse-suppleringsopgaven:

Hvordan skal adresserne fastsættes i kolonihaveområder, feriecentre, erhvervsejendomme med mere end en virksomhed, butikscentre, sygehuse, universiteter osv.? Vi vil vise konkrete eksempler og fortælle om hvordan opgaven kan gribes an.

Repræsentanter for ”Taskforcen for supplerende adresser” vil fortælle om det materiale og de redskaber som taskforcen har forberedt og tilbyder kommunerne. En kommunal adresseansvarlig vil fortælle om, hvordan de har organiseret opgaven, hvilke udfordringer de møder, og hvordan de tackler dem.

Endelig vil en af de stor producenter af GPS-systemer og-data fortælle om deres brug af adresserne og om, hvordan man løbende arbejder med at forbedre aktualitet og præcision – og undgå fejl.

Kurset holdes i ”Kulturmaskinen”, Farvergade 7, i Odense onsdag den 11. juni 2014 kl. 9-16.

Læs mere om tid og sted, og tilmelding her