Vejledning i udenlandske adresser

Publiceret 11-12-2014

En ny publikation vejleder danske myndigheder i hvordan man håndterer udveksling og lagring af udenlandske adresser.

Vejledningen er et supplement til ”Standard for danske myndigheders udveksling og lagring af udenlandske adresser” som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) publicerede i 2013, idet den beskriver hvordan standarden kan understøttes it-mæssigt.

Vejledningen fortæller bl.a. hvordan de enkelte elementer i standardens informationsmodel skal tolkes og bruges.

På Digitaliser.dk er der – i anledning af standarden og den nye vejledning – dannet et digitalt forum for udenlandske adresser. Forummet findes her.

Links til vejledningen og flere oplysninger om standarden og forarbejderne vedrørende udenlandske adresser findes på webstedet ”Danmarksadresser.dk” her.