Ugentlig ajourføring af DAGI-data på Kortforsyningen

Publiceret 02-07-2015

DAGI-data ajourføres nu hurtigere og brugerne får adgang til ugentlige opdaterede data via WFS-servicen, WMS-servicen samt download-data.

Det nye system til ajourføring af DAGI-data har sikret en hurtigere ajourføring af data. Systemet åbner nu også op for en langt hurtigere udstilling til brugerne. Fra midt juli vil alle DAGI-services på kortforsyningen blive ajourført på ugentlig basis. Det gælder WFS-servicen, WMS-servicen samt download-data.

Med den øgede ajourføringsfrekvens vil brugerne få et retvisende billede af de gældende administrative inddelinger og de løbende ændringer. Sagsbehandlere i kommuner og ministerier kan lettere følge med i, hvornår ”deres” ajourføringer er registreret i DAGI. Den øgede frekvens vil ligeledes gøre det lettere at benytte de gældende DAGI-data i interne processer.

Den systemmæssige ændring der muliggør den optimerede udstilling bevirker, at enkelte features og datatyper ikke længere opdateres i udstillingerne. Det er z-værdi, kvalitets-metadata, datofelter og nøglefelter. For at sikre bagud-kompatibilitet vil alle datafelter blive bibeholdt, men indholdet vil ikke blive opdateret.

Læs mere herom på Kortforsyningens hjemmeside her