Udviklingen af AWS 4 er i fuld gang

Publiceret 20-02-2014

I Adresseprogrammets projekt for de nye adressetjenester har vi rigtig travlt. På den ene side er udviklingen af de nye tjenester i AWS 4 i fuld gang, på den anden side indsamler vi de fremtidige brugeres ønsker, ideer og skældud.

Siden vi i sidste nyhedsbrev opfordrede dig til at komme med dine ønsker til AWS 4, har vi haft travlt. Som leverandør til AWS 4 har vi valgt Trifork.

Projektet startede med en diskussion af prototypen samt ideerne bag. Bygherre og leverandør var ikke enige om alt. Det resulterede i, at der blev foretaget ændringer i forhold til det oprindelige oplæg. Det har bl.a. resulteret i at prototypen (dawa.aws.dk) nu bliver hostet hos Amazon. Så hvis prototypen opfører sig lidt anderledes end den plejer, er det dels fordi den nu kører på en ny platform; dels fordi der i øjeblikket bliver arbejdet på at forvandle prototypen til en fuld funktionel AWS 4. 

Vi har endvidere haft indledende møde med KMD omkring synkroniseringen af data mellem BBR og AWS 4.  Samarbejdet mellem KMD og Trifork er så småt startet, så vi også snart kan etablere en nær realtids opdatering af adressedata i AWS 4 fra BBR.

Da vi meget gerne vil have din feedback undervejs, giver vi dig mulighed for at kigge os over skulderen. Vi forsøger at have en åben udviklingsproces: Selve produktets udvikling kan du følge ved at kigge på prototypen dawa.

Du kan følge hvilke opgaver vi laver i øjeblikket, samt dem vi snart skal i gang med på vort kanban board.  Opbygningen af kildeteksten kan du følge i vort GitHub repositorie. Dine ønsker til AWS 4, gode ideer, skældud eller andre kommentarer modtager vi meget gerne i AWS-gruppen på Digitaliser.dk.

AWS 4 overblik