Taskforcen på farten

Publiceret 10-04-2015

Taskforcen for supplerende adresser har fokus på at hjælpe kommunerne godt videre med suppleringsopgaven. Som et led i det har Taskforcen i januar og marts 2015 holdt workshops for de kommunale adressemedarbejdere om fastsættelse af supplerende adresser på sygehuse og universiteter.

Taskforcen deltager også i ERFA-gruppemøder for kommunale adressemedarbejdere rundt i landet. På disse møder drøftes konkrete suppleringsopgaver fra de enkelte kommuner – fx supplering af adresser i havne og kolonihaver. Senest har Taskforcen været til ERFA-møde i Middelfart i marts - og i april går turen til Horsens og Vejle.

På Kortforsyningens majkonference og jysk/fynsk GIS-konference i juni stiller Taskforcen op med en stand, hvor konferencernes deltagere kan få svar på spørgsmål om suppleringsopgaven. Omtale af de to konferencer finder du her: www.kortforsyningen.dk

Taskforcens på hjemmebane

Taskforcen mødes ca. hver 14 dag for forsat at have fokus på fremdriften med suppleringsopgaven i kommunerne. Derudover svarer Taskforcen løbende på spørgsmål, der kommer pr. mail fra kommunernes adressemedarbejder.

 

FAQ, nyheder og video

For at hjælpe de kommunale adressemedarbejdere udarbejder Taskforcen løbende FAQ’s og nyheder direkte rettet mod suppleringsopgaven. Både FAQ’s og nyheder ligger sammen med en instruktionsvideo på det site på danamarksadresser.dk, hvor kommunernes opgavelister til suppleringsopgaven også ligger.

 

Har du spørgsmål til Taskforcen?

Du er meget velkommen til at kontakte Taskforcen, hvis du har spørgsmål til suppleringsopgaven.

Taskforcen kan kontaktes på mail taskforce@mbbl.dk