Taskforcen deltager i kurser og arrangementer

Publiceret 01-09-2011

Som støtte til kommunernes store opgave med at supplere adresserne, stiller Taskforcen sig meget gerne til rådighed på ERFA-kredsmøder og lignende, for adressemedarbejdere.

Taskforcen har i efteråret deltaget i Geoforums Adressekursus i Ringsted, på Kortdage i Aalborg og i et ERFA-kredsmøde i Aabenraa. På ERFA-møderne kan der fx være mulighed for at drøfte og give sparring til løsning af større, principielle problemstillinger, som kommunerne er stødt på.

Mindre, konkrete spørgsmål, som kan håndteres over mail, kan indsendes til Taskforcens postkasse, eller drøftes via KL’s dialogportal.

For nærmere aftale om Taskforcens deltagelse i et ERFA-kredsmøde kan Taskforcen kontaktes på mail: taskforce@mbbl.dk.

MBBL's stand på Kortdage 2014