Taksforcen skal repræsentere Danmark i UPU

Publiceret 09-10-2015

Taskforcen deltager i en konkurrence udskrevet af UPU - Den Internationale Postunion.

UPU udskrev i 2014 en konkurrence, hvor de opfordrede alle medlemslandende i hele verden til at sende deres forslag til design af en løsning på en adressemæssig udfordring i det enkelte land. Målet med konkurrencen var at finde frem til innovative løsninger til at tackle et mangelfuldt adressesystem.

Taskforcen indsendte en beskrivelse af sit arbejde med at understøtte suppleringsopgaven i kommunerne.

I sit konkurrencebidrag fremhævede Taskforcen det meget tætte samarbejde mellem staten, kommunerne og PostNord Danmark. Taskforcen beskrev også alt det materiale, der er stillet til rådighed for kommunerne på danmarksadresser.dk – fx opgavelister, brevskabeloner, kogebøger og informationsskrivelser til ejer. Taskforcen beskrev samtidig de workshops, som Taskforcen løbende har holdt for kommunerne. Alt sammen initiativer der har haft til formål at gøre den store opgave med suppleringsopgaven så tilgængelig som mulig for kommunerne.

I august 2015 fik Taskforcen besked om at dens konkurrencebidrag var udtaget som et af de tre bedste forslag.

Det betyder, at Taskforcen skal til UPU’s adressekonference i Bern den 26. oktober 2015 for at præsentere arbejde med suppleringsopgaven.