Synlige adresser - Danmarks bedste vejviser

Publiceret 11-12-2014

Den tidligere udgivne brochure ”Synlige adresser – Danmarks vigtigste vejviser” er nu blevet opdateret og udgivet som en netbrochure.

Et synligt husnummer er praktisk i det daglige - og uundværligt, hvis ulykken er ude, og ambulance, politi eller brandvæsen skal finde hurtigt frem.

Ifølge BBR-loven har ejeren af en ejendom ansvaret for at opsætte tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser kommunen har fastsat.

Brochuren opfordrer borgere, institutioner og virksomheder til at sørge for tydelig skiltning af husnumre, så alle kan finde vej. I brochuren vises også hvordan en korrekt adresse skal skrives på fx breve.

Hent netbrochuren her