Suppleringen af adresser - 1. etape er startet

Publiceret 15-05-2014

Taskforcen har den 5. maj 2014 præsenteret 1. etape af suppleringsopgaven for kommunerne. Opgaven omfatter kolonihaveområder, feriecentre og uformelle bebyggelser

Kommunerne kan – i et lukket område på danmarksadresser.dk – anvende et login til at hente lister med de kolonihaveområder og feriecentre, som de skal i gang med at supplere adresser i.

Til hver liste er der udarbejdet en brugervejledning. I det lukkede område fines desuden en kogebog, som kommunen kan gå frem efter.

For at lette kommunens arbejde har Taskforcen for supplerende adresser også udarbejdet tekstskabeloner til mail, høringsskrivelse og afgørelse. Der er også lavet informationsskrivelser til kolonihaveområder og feriecentre om, hvorfor der skal suppleres adresser hos dem. Disse informationsskrivelser kan kommunen bruge, når de tager kontakt til områderne.

Kommunerne forventes selv at ligge inde med oplysninger om, hvor eventuelle uformelle boligbebyggelser på kommunalt ejet jord ligger, så den type områder er ikke udpeget af Taskforcen.

Reglerne for, hvordan kommunen skal fastsættes adresser findes i den nye adressebekendtgørelse og er yderligere beskrevet i Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper.

Læs mere om kommunernes opgaver og vejledningen

For yderligere oplysninger kontakt taskforce@mbbl.dk

Nyttige oplysninger til suppleringsopgaven
Taskforcen for supplerende adresser har hentet data fra en række forskellige registre for at finde oplysninger, som kan være nyttige i suppleringsarbejdet i den enkelte kommune. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger til formanden for en kolonihaveforening, CVR-oplysninger til en virksomhed eller kontaktoplysninger til et feriecenter.

Taskforcen har på danmarksadresser.dk videreformidlet oplysningerne fra de forskellige registre. Oplysningerne kan ses af kommunens adressemedarbejdere under de enkelte opgavelister, når de logger sig på det lukkede forum på danmarksadresser.dk, der er lavet til suppleringsopgaven.

Hvis registrene ikke indeholder nogen information fra et konkret område, hvor der skal suppleres adresser, vil oplysningerne mangle på opgavelisten på danmarksadresser.dk. I de tilfælde vil kommunen være nødt til selv at søge oplysningerne frem via kollegaer i andre afdelinger i kommunen, kommunens egen hjemmeside, google og krak mm.

Læs mere om, hvorfor der skal suppleres adresser her: adresser reder liv

Opgavelister på danmarksadresser.dk