Supplering af adresser og julehandel

Publiceret 13-12-2013

Pilotkommunerne er godt i gang med at afprøve det materiale, som Taskforcen for supplerende adresser har udarbejdet. Materialet skal hjælpe samtlige kommuner, når de i maj 2014 skal i gang med at supplere adresser.

Taskforcen for supplerende adresser har udpeget en række lokaliteter, som pilotkommunerne Ballerup, Guldborgsund, Holbæk, Silkeborg, Svendborg er i fuld gang med at kigge nærmere på. Ud fra de nye regler, som Taskforcen har foreslået, skal pilotkommunerne vurdere, hvor der skal suppleres med adresser.

På nogle lokaliteter foregår det med en indledende dialog med ejer – og andre steder foregår det som rent skrivebordarbejde i pilotkommunen uden dialog med ejerne. Når den endelige fastsættelse af supplerende adresser skal foretages i 2014 og 2015 skal det naturligvis foregå i dialog med ejere, lejere og administratorer på de enkelte lokaliteter.

Pilotkommunerne skal også hjælpe Taskforcen med at vurdere datakildernes kvalitet, forslagene til regelændringer og manualen til kommunerne.

De lokaliteter, som pilotkommunerne er i gang med se nærmere på, er blandt andet nogle kolonihaveområder, campingpladser, butikscentre, ejendomme med flere erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Og her i den søde juletid er der en ting, som Taskforcen ikke lige havde tænkt på, men som en pilotkommune gjorde os opmærksom på:

”Det er godt nok et dårligt tidspunkt at skulle henvende sig til butikkerne på, lige i deres travleste perioder med julehandel og udsalg i januar.”

Og ja det er det selvfølgelig.

Så når den endelige supplering af adresser til butikkerne skal gennemføres i samtlige kommuner i 2014 og 2015 vil Taskforcen (belært af erfaring) gøre kommunerne opmærksom på, at de, når de kontakter butikkerne, bør undgå at ramme julehandlen, januarudsalget og sommerudsalget, som giver travlhed i butikkerne.

Den sidste pakke, som Taskforcen sender afsted til pilotkommunerne, er pakken med tekniske anlæg og ubebyggede arealer. På den står der ”Til: Guldborgsund og Silkeborg Fra: Taskforcen”. Denne pakke kan returneres indtil den 31. januar 2014, hvor de to kommuner skal give deres tilbagemelding på materialet til Taskforcen.

For yderligere information kontakt Taskforcen på e-mail taskforce@mbbl.dk

Sikke en voldsom trængsel og alarm…