Supplering af adresser - Hvor langt er vi kommet?

Publiceret 11-12-2014

Opgaven med fastsættelser af adresser i områder der ofte kun har en eller meget få adresser har været i gang i 7 måneder. På basis af de oplysninger som kommunerne melder tilbage, er det muligt at give et overblik over situationen.

Som det ses af kortene herunder er flere kommuner allerede kommet i mål med nogle af de første opgavelister, som blev offentliggjort den 5. maj i år, nemlig kolonihaveområder og feriecentre.

At en kommune har meldt sig færdig betyder, at kommunen har suppleret med flere adresser i områderne, eller vurderet at områderne allerede har de adresser som er nødvendige.

Kortet viser kommuner, der har gennemgået opgavelisten med kolonihaveområder eller som ikke har opgaver på listen

 

Kortet viser kommuner, der har gennemgået opgavelisten med feriecentre eller som ikke har opgaver på listen