Supplerende adresser / Adresse taskforce

Publiceret 08-04-2016

Kommunerne og Adresseprogrammets taskforce arbejder målbevist frem mod de kommende tidsfrister:

• Personregistreringen, der skal være gennemført d. 1/7 2016,
• Erhvervsregistreringen, der sammen med øvrige suppleringsopgaver skal være færdig d. 15/9 2016.

Taskforcen nærlæser derfor løbende statistikkerne for de enkelte kommuner for at sikre, at alle kommer i mål med opgaven. På nuværende tidspunkt vurderer taskforcen, at alle kommuner når opgaven.

Taskforcen deltager stadig i erfa-møder i hele landet og har desuden afholdt en workshop for 3 kommuner, hvor der var et særligt behov på grund af stor udskiftning af medarbejdere.

I Taskforcen er der i marts måned sket en udskiftning af projektmedarbejdere:
Christina Rasmussen, SDFE indtræder i Taskforcen
Dennis Greger Jensen, SDFE udtræder af Taskforcen

Taskforcen består nu af:
Eva Kofoed, Høje Taastrup Kommune
Julius Hansen, Københavns Kommune
Mette Nielsen, Næstved Kommune
Tine Garbers, KL
Christina Rasmussen, SDFE
Godik Sloth Godiksen, SDFE (Projektleder)

Henvendelser vedrørende taskforcen kan sendes til Godik Sloth Godiksen, ga@sdfe.dk