Stednavne på land og hav

Publiceret 07-04-2016

Danske Stednavne indeholder nu også alle de stednavne, som er vist på de Danske Søkort. Dermed kan stednavne bl.a. anvendes som nøgler i en kommende maritim database.

Siden 1989 har Danmarks stednavne været registreret hos SDFE. Nu er de også til at finde i samme register. Registret Danske Stednavne dækker nu både land og hav, og det sætter et punktum for en lang integrationsproces.

De maritime stednavne har i århundreder været at finde i de danske søkort, mens stednavne på landsiden har været et grundlæggende element i landkortene. Produktionen af et nyt dansk atlas i 1982 førte til, at en lang række stednavne fra søkortene blev indpasset i atlasset ved hjælp af beskrivelserne i Den Danske Lods. Men det var langt fra alle de maritime stednavne, der dengang blev integreret med de topografiske.

Det endelige gennembrud fandt sted for få måneder siden, da det lykkedes at finde en metode til at finde de manglende maritime navne og oprette dem i Danske Stednavne.

I januar 2016 blev samtlige danske søkort gennemgået, og Danmarks Stednavne registret blev opdateret med de udestående maritime stednavne samt deres geometrier. Sidstnævnte var den meste udfordrende del af processen, da udstrækningen af f.eks. Horns Rev og Kriegers Flak kan være svært at fastlægge.

Nu kan Danske Stednavne fungere som grundlag for en fremtidig database-baseret søkortproduktion og bidrage til den kommende MSDI (Marine Spatial Data Infrastructure). MSDI’en skal gøre udvalgte maritime og marine data let tilgængelige samt let at sammenstille og udveksle på tværs af de maritime myndigheder.

Yderligere informationer kan fås her:

Henvendelser vedrørende Danske Stednavne kan ske til Jens Bo Rykov, jer@sdfe.dk