Standard for udenlandske adresser

Publiceret 13-12-2013

Udenlandske adresser er ikke en del af Adresseprogrammet. Alligevel er det på sin plads at informere om, at Grunddatabestyrelsen har godkendt en ny standard for hvordan, myndighederne i Danmark kan håndtere udenlandske adresser på en god måde.

Danske myndigheder håndterer hvert år et stort antal adresser for personer, virksomheder, institutioner, myndigheder mv. som er bosiddende i udlandet. Ofte giver det store problemer fordi adresserne er så forskellige fra land til land og vanskelige at validere.

I foråret 2013 gennemførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og Erhvervsstyrelsen (ERST) en analyse af myndighedernes behandling af udenlandske adresser.

Undersøgelsen viste, at en række offentlige myndigheder som led i deres opgavevaretagelse håndterer udenlandske adresser af et meget betydeligt omfang, og at der er mange muligheder for forbedringer.

Løsningsscenarier

Analysen viste tre løsningsscenarier, hvoraf model C ”Fælles adresseservice (udland)” blev anbefalet. Modellen er baseret på en idé om, at udenlandske adresser bør håndteres som fælles grunddata – efter samme principper som danske adresser.

I juni 2013 besluttede Grunddatabestyrelsen, at lade dette scenarium indgå i det videre grunddataarbejde.

Ny standard for udenlandske adresser

Samtidig besluttede Grunddatabestyrelsen, at MBBL og ERST skulle udarbejde en fælles standard for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser. Standarden blev godkendt i november 2013 og er nu publiceret på webstedet Danmarksadresser.dk. Læs mere her

Det er aftalt, at MBBL foreløbigt i 2014 har ansvar for at markedsføre og vejlede de berørte myndigheder i at tage standarden i brug inden for deres myndighedsområde.

MBBL har derfor oprettet et forum for ”Udenlandske adresser” på webstedet ”digitaliser.dk”. Læs mere her

Information og vejledning vil ske via dette forum, som er åbent for alle interesserede. Det er også her, man kan stille spørgsmål og få svar om brugen af standarden.

Udenlandske adresser giver ofte problemer for myndighederne. Findes vejen ”Zzyzx Road” virkelig?