Spørgsmål vedrørende "Knappenålsprincippet"

Publiceret 02-07-2015

Knappenålsprincippet har været genstand for mange spørgsmål fra kommunerne i den seneste tid.

I forbindelse med etablering af DAR 0.9 i starten af maj, har der været henvendelser fra kommuner vedrørende knappenålsprincippet i DAR.

Kort fortalt går knappenålsprincippet ud på, at man bruger Adgangspunktets geografiske placering til at ”suge” oplysninger fra de underliggende lag i kortet. Derved tilknyttes Adgangspunktet matrikelnummer, postnummer, supplerende bynavn o.s.v. på baggrund af Adgangspunktets geografiske placering.

Det betyder at, i visse tilfælde hører Adgangspunktet til et andet matrikelnummer og dermed til en anden ejendom, rent administrativt, end det matrikelnummer det geografisk tilhører. Det er denne problematik der afføder en del spørgsmål. Efter sommerferien vil vi, sammen med et par kommuner, forsøge at finde en løsning på problematikken.