Sparring med Taskforcen

Publiceret 28-10-2014

Arbejdet i kommunerne med at supplere adresser blev skudt i gang i maj 2014. Med baggrund i opgavelisterne, der ligger på webstedet danmarksadresser.dk, forventer Taskforcen, at kommunerne nu er ved at have en række erfaringer med løsningen af opgaven. Men samtidig er kommunerne naturligvis også stødt på udfordringer som det vil være rart at drøfte med andre.

Taskforcen, der består af adresseeksperter fra MBBL og kommunerne, stiller sig derfor til rådighed for at drøfte og give sparring til løsning af større og principielle problemstillinger, som kommunerne har.

En mulighed er at Taskforcen kan deltage på ERFA-kredsmøder for adressemedarbejdere. Lokalt kan man evt. overveje, om flere ERFA-kredse skal slå sig samme om et møde.

Mindre og konkrete enkeltspørgsmål, som kan håndteres over mail kan indsendes til Taskforcens postkasse, eller drøftes via KL’s dialogportal.

Spørgsmål til Taskforcen eller forespørgsel om Taskforcens deltagelse i et ERFA-kredsmøde kan som altid ske på denne e-post adresse taskforce@mbbl.dk