Seks pilotprojekter for supplerende adresser

Publiceret 23-10-2013

Det bliver kommunerne Ballerup, Guldborgsund, Holbæk, Silkeborg, Svendborg og Aarhus der skal afprøve den ”værktøjskasse” som Taskforcen for supplering af adresser har samlet. Værktøjskassen skal lette kommunernes arbejde, når suppleringen af adresser går i gang i alle kommuner i april 2014 – derfor skal den først afprøves af de seks kommuner.

Taskforcen for supplerende adresser har det sidste halve år arbejdet målrettet på at forberede arbejdet med supplering af adresser i kommunerne.

Taskforcens opgave er at gøre det så let som muligt for kommunerne, at gennemføre suppleringen af adresser. Til det formål medvirker Taskforcen til at udvikle gode værktøjer, som skal stilles til rådighed for kommunerne til brug for suppleringen af adresser.

Taskforcen er sammensat af kommunale adresseeksperter, KL og fagfolk fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Pilotkommunerne er udpeget af KL.

Netop nu skal de i gang med at afprøve de værktøjer og de informationer, som Taskforcen vil stille til rådighed for resten af kommunerne i april 2014.

Pilotkommunerne skal bl.a. teste datakildernes kvalitet, forslagene til regelændringer, udpegningen af steder, der skal have suppleret adresser, manualen til kommunerne og den overordnede tidsplan (fra maj 2014 til oktober 2015).

Ud fra de tilbagemeldinger, der kommer fra pilotkommunerne, vil Taskforcen tilrette og forbedre værktøjskassen til kommunerne.

Læs mere om opgaven med supplerende adresser i MBBL-publikationen ”På vej mod endnu bedre adresser – Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed”. Den kan hentes på www.adresseprogrammet.dk under menupunktet Adresser.

På KL’s hjemmeside findes yderligere information til kommunerne bl.a. om økonomi – se bl.a. her:

http://kl.dk/Teknik-og-miljo/Kommunale-opgaver-indenfor-adresseprogrammet-i-grunddataaftalen-id133362/

For yderligere information kontakt Taskforcen på e-mail taskforce@mbbl.dk

Taskforcen for supplerende adresser arbejder også ”i marken”. Her er Taskforcen på besigtigelse i en kolonihaveforening sammen med Kolonihaveforbundet for Danmark