Samlet vejledning til adressebekendtgørelsen

Publiceret 03-02-2015

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har udgivet version 2.0. af en vejledning til den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen).

I december 2014 blev den samlede og færdige version af ”Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper” publiceret på ”Danmarksadresser.dk” her.

Samme sted er et link til adressebekendtgørelsen, som trådte i kraft den 15. maj 2014.

Den færdige version af vejledningen har fået nummer 2.0 og tilføjer de sidste kapitler og illustrationer for havneområder, tekniske anlæg, ubebyggede områder og interimistiske bebyggelser. Dermed er alle de områdetyper, som adressebekendtgørelsen fastsætter regler for, med. Desuden er enkelte rettelser til de øvrige kapitler blevet indarbejdet.