Opfølgning på Grunddatadagen d. 1. marts

Publiceret 08-04-2016

Som opfølgning på konferencen "Gode grunddata på vej" den 1. marts 2016 bliver der mandag d. 23. maj afholdt et arrangement i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) inviterer til dialogmøde om grunddata og datadistribution via Datafordeleren. Arrangementet finder sted mandag d. 23. maj 2016, kl. 09.00-16.00 på Rentemestervej 8, 2400 København NV og er en opfølgning på Digitaliseringsstyrelsens konference ”Gode grunddata på vej” den 1. marts 2016.

Formålet med dagen er at give deltagerne mulighed for at få teknisk-operationel information om registrene i delprogrammerne og om datadistribution via Datafordeleren samt give mulighed for dialog med brugerne af grunddata.

SDFE er ansvarlig for delprogrammerne om ejendomsdata, adressedata, vand- og klimatilpasningsdata, frie geodata og datadistribution. Delprogrammet om it-arkitektur, som Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for, vil også være repræsenteret på dagen. Ved arrangementet vil der blive rig mulighed for at tale med projektledere og andre medarbejdere, drøfte potentialerne ved de nye registre, stille spørgsmål mm.

Der vil udkomme et nyhedsbrev, når program og mulighed for tilmelding er på plads. Informationer om arrangementet publiceres løbende på www.sdfe.dk, som også vil være her, hvor tilmelding skal ske.