Opdateret milepælsplan for Adresseprogrammet

Publiceret 02-07-2015

Adresseprogrammet har opdateret delprogrammets milepælsplan, som foreligger i en version 3.0. Milepælsplanen er opdateret på baggrund af en ændring i Datafordelerens tidsplan.

Delprogrammet for Datafordeleren har lavet en ny tidsplan, som betyder, at Adresseprogrammets milepæle forskydes. Ændringerne til milepælsplanen blev behandlet i GD2 styregruppe den 25. juni 2015, hvor en opdateret milepælsplan i version 3.0 blev besluttet.

Konsekvensen af de indmeldte ændringer i Datafordelerens tidsplan betyder, at Adresseprogrammets implementering udskydes og delprogramperioden som følge heraf forlænges. Implementeringsmønstret som skitseret i Adresseprogrammets implementeringsplan v2.0 fastholdes.

Ifølge milepælsplan v3.0 vil de nye registres test på Datafordeleren kunne påbegyndes i maj 2016. DAGI og DAR 1.0 idriftsættes i starten af 2017. Herefter vil CPR, CVR, SKAT og DST tage adresserne i brug.

Find Adresseprogrammets opdaterede milepælsplan her