Ønsker ønskes til næste version af AWS

Publiceret 16-12-2013

Det er sæson for ønskesedler. Det gælder også i Adresseprogrammet, hvor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nu er i færd med at planlægge næste version af adressetjenesterne i AWS (Adresse Web Services). Derfor indkalder ministeriet nu ønsker til de fremtidige tjenester.

Hovedformålet med de nye adressetjenester i AWS er

  • at tilbyde nær realtids opdaterede adressedata
  • at tilbyde adressehændelser dvs. oprettelser, nedlæggelser og ændringer af adresser
  • at kombinere adgangs- og enhedsadresse til det ny adressebegreb ’adresse’

Ministeriet har allerede besøgt en række udvalgte myndigheder og indsamlet krav og ønsker til de kommende adressetjenester.

Men der er rigtig mange andre, som vi ikke har talt med, og som også har behov for adressefunktionalitet til at indbygge i deres it-systemer.

Er du it-udvikler eller –bruger og har du ønsker eller ideer kan du melde sig ind i det åbne AWS-forum på ”Digitaliser.dk” og beskrive og begrunde dine ønsker. Det sker her

MBBL garanterer ikke at alle ønsker bliver opfyldt - sådan er det jo - men alle ønsker læses, vurderes og prioriteres i forhold til andre ønsker.

For at give en god forståelse af hvordan de kommende adressetjenester skal fungere, har projektet udviklet en prototype, som kan ses på denne adresse: dawa.aws.dk

Dele af prototypen fungerer og kan afprøves. Man kan f.eks. finde alle vejnavne, som starter med Jul:

http://dawa.aws.dk/vejnavne?navn=jul*

Eller alle adresser i Grøndal sogn (Sognekode 7060) med husnummer 7:

http://dawa.aws.dk/adresser.html?husnr=7&sogn=7060

Alle interesserede er meget velkommen til at vurdere om prototypen opfylder behovene. Hvis det ikke er tilfældet: Giv din feedback i AWS-forummet så vi får en pejling af, om projektet er på rette spor.

Det er vigtigt at vide om adressen er valid.