Nyt værktøj til arbejdet med adresser

Publiceret 20-02-2014

Udviklingen af den geografisk baserede brugergrænseflade til fastsættelse og ajourføring af adresser er i gang hos KMD. Det nye adresseværktøj samler eksisterende måder at arbejde med administration af adresser på i ét værktøj, og tilføjer yderligere nye funktioner.

Adresseværktøjet, er klar til brug i forbindelse med adressesuppleringen i begyndelsen af maj. Det betyder også at kommunernes adressemyndighed i løbet af april kan forvente tilbud om uddannelse i brug af adresseværktøjet, suppleringsarbejdet og regler for adressevedligeholdelsen.

Det der tidligere blev kaldt Adresseklienten og Dialogklienten, er blevet indlejret i en og samme klient, som indtil videre har det lange beskrivende navn: ”Geografisk baseret brugergrænseflade til fastsættelse og ajourføring af Adresser”, som her er synonymt med ”Adresseværktøjet”, da værktøjet endnu ikke har sit eget navn.

Målet med værktøjet er at forenkle administrationen af adresser og at gøre arbejdet med adresserne så brugervenligt som muligt, således at brugerne får færrest mulige klik og færrest mulige systemer at forholde sig til. Den version, der kommer til maj er en betaversion af adresseværktøjet, der indarbejder data og funktionalitet på en ny måde. Der vil derfor komme en udbygget version med planlagte tilføjelser, indenfor de næste år.

Vigtige funktioner
Adresseværktøjet bliver et internetbaseret værktøj, indlejret i BBR-Kommune klienten, der samler fire vigtige adressefunktioner i et værktøj. Disse er:

 • En kortdel – en kortbaseret brugergrænseflade med mulighed for brugertilpasning af kortbaggrund, som det kendes fra andre kortbaserede internetløsninger. Denne del indeholder skærmkort, flyfoto, matrikelkort og eksisterende adresser som standard. Derudover arbejdes der på at indarbejde andre kort som baggrund. 
   
 • En registerdel – der arbejdes direkte med adressedata, fra det register de ligger i. Dvs. laver man en oprettelse/ændring af en adresse, slår det øjeblikkeligt igennem i registret.
 • En bemærkningsdel – foreslåede adgangspunkter og adressesager tilføjes bemærkninger direkte på de enkelte punkter og/eller på selve adressesagen, til brug i forbindelse med kommunikation mellem adressemyndighed og ejer.
   
 • En kommunikationsdel – adressesagsmateriale til kommunikation mellem adressemyndighed og ejer dannes direkte i adresseværktøjet. I første omgang dannes adressesagsmaterialet, som et dybt link der sendes til ejer via kommunens mailsystem. Når ejeren klikker på det dybe link, ledes ejeren direkte hen til adressesagen i adresseværktøjet, og har mulighed for at komme med forslag til adgangspunkter, og skrive bemærkninger til adgangspunktsforslagene og til sagen.

Uddannelse i adresseværktøj, regler mm.
Umiddelbart inden adresseværktøjet udgives, afholdes der regionale kursusdage af en dags varighed, hvor det er muligt for de medarbejdere i kommunen, der arbejder med fastsættelse af adresser i BBR-kommune, at blive uddannet indenfor følgende emner:

 • Nye adresseregler
 • Adressesuppleringsopgaven
 • Adresseværktøjet

Indtil videre forventes kursusdagene at ligge i slutningen af april 2014.