Nyt til kommunernes adressemyndighed om supplering af adresser

Publiceret 27-06-2014

Nyt til kommunerne om supplering af adresser

Taskforcen har den 25. juni 2014 åbnet for information til brug for 2. etape af suppleringsopgaven for kommunerne. Hensigten er, at kommunerne i løbet af sommeren kan orientere sig i materialet og gøre sig klar til at gå i dialog med virksomhederne efter sommerferien.

Opgaven omfatter Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed, butikscentre og havneområder. Kommunerne kan – i det lukkede område på danmarksadresser.dk –anvende et login til at hente de opgavelister, de skal bruge til opgaven med at supplere adresser.

Brugervejledningen fra 1. etape er blevet opdateret med vejledning til brug af opgavelisterne i 2. etape. I det lukkede område findes også Kogebog 2, som kommunerne kan gå frem efter.

For at lette kommunernes arbejde har Taskforcen for supplerende adresser udarbejdet tekstskabeloner til mail, høringsskrivelse og afgørelser. Der er også lavet informationsskrivelser til erhvervsejendomme med mere end én virksomhed, butikscentre og havneområder om, hvorfor der skal suppleres adresser hos dem. Disse informationsskrivelser kan kommunerne brug, når de kontakter områderne.

Reglerne for hvordan kommunen skal fastsætte adresser findes i den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser og er yderligere beskrevet i Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper.

For yderligere oplysninger kontakt taskforce@mbbl.dk


Nyttige oplysninger til suppleringsopgaven

Taskforcen for supplerende adresser har hentet data fra en række forskellige oplysninger, som kan være nyttige i suppleringsarbejdet i den enkelte kommune. Det kan fx være kontaktoplysninger til administrator eller centerledelse i butikscentrene, til havnemyndigheden i den enkelte havn eller CVR-oplysninger til en virksomhed.

Taskforcen har på danmarksadresser.dk videreformidlet oplysningerne fra de forskellige registre. Oplysningerne kan ses af kommunens adressemedarbejdere under de enkelte opgavelister, når de logger sig på det lukkede område, der er lavet til suppleringsopgaven på danmarksadresser.dk

Opgavelisten ”Ukendte adresser i DAR” indeholder adresser, som bruges i andre registre, men ikke er kendt i det nye adresseregister (DAR). Det er på denne opgaveliste kommunen finder erhvervsejendomme, der evt. skal suppleres med flere adresser. Denne opgaveliste vil løbende blive opdateret.

Læs mere om, hvorfor der skal suppleres adresser her: Adresser redder liv

Forside af Kogebog 2

Opgavelister på danmarksadreser.dk


Adressekursus og Jysk Fynsk konference

Den 11. juni deltog Taskforcen i Geoforum adressekursus i Odense og den 12. juni have Taskforcen en stand på den Jysk Fynsk konference i Skanderborg. Ved begge arrangementerne var der orientering fra Taskforcen om materiale og opgavelister til brug for supplering af adresser. Begge arrangementer var meget velbesøgte og der var en livlig dialog og erfaringsudveksling deltagerne imellem.

 


Taskforcen for supplerende adresser stiller gerne op

Taskforcen kommer gerne ud til ERFA-gruppemøder for kommunernes adressemedarbejdere for at fortælle om suppleringsopgaven.

På møderne vil Taskforcen orientere om hele suppleringsopgaven og det materiale Taskforcen stiller til rådighed for de kommunale adressemedarbejdere på danmarksadreser.dk

For nærmere aftale kontakt taskforce@mbbl.dk


Fejl i adresser hos Post Danmark og CVR

I de tilfælde, hvor kommunerne på opgavelisterne for supplerende adresser vælger ”Afvist – CVR” som status, fordi kommunen vurderer, at fejlen ligger i CVR-registret, vil informationen herom blive givet videre af Taskforcen til CVR. Så kommunen skal ikke foretage sig yderligere i forhold til den pågældende virksomhed.

Tilsvarende vil Taskforcen formidle informationen til Post Danmark, hvis kommuner har sat status til ”Afvist-PostDK”.