Nyt om DAR

Publiceret 10-04-2015

Den 11. maj 2015 idriftsættes DAR 0.9. Dette sker som en følge af at adresserne skilles ud fra BBR og har til formål, at etablere ét autoritativt adresseregister, og gøre klar til udbuddet af BBR og DAR 1.0, der løber af stablen i løbet af sommeren.

En arbejdsgang
Den 11. maj ligger adresserne, ifølge planen, i DAR 0.9, klar til drift. Udskillelsen af adresserne i DAR 0.9, vil betyde forandringer, i den måde man tidligere har arbejdet med adresser i nogle kommuner. Hele tankegangen bag DAR er, at man opretter og ajourfører adresser med den korrekte placering i en arbejdsgang, hvilket de programmer der er udviklet i forbindelse med DAR projektet understøtter. Her tænkes på den webbaserede adresseklient, ADK 0.9.0.1 og den desktopbaserede AdresseLink.

Adressefanebladet forsvinder fra BBR
Indtil nu har det været muligt at oprette og ajourføre adresser i Adressefanebladet i BBR. En oprettelse af adressen i Adressefanebladet har krævet, at adressen efterfølgende blev behandlet i et desktop GIS program, således at adressen fik den korrekte placering. Efter opsplitningen af BBR og adresserne er det ikke længere muligt at oprettes og ajourføre adresser via Adressefanebladet i BBR, idet Adressefanebladet forsvinder fra BBR-Kommune, den 11. maj 2015.

Hvad gør man så?
For de kommuner der bruger ADK’en, eller AdresseLink, gør man bare som man plejer.

De kommuner der stadig ønsker at bevare den hidtidige arbejdsgang, i Adressefanebladet i BBR-Kommune, skal fra den 11. maj benytte ADK 0.9.0.1, som er blevet udbygget med muligheden for at oprette adresser, uden at skulle forholde sig til den geografiske placering. ADK 0.9.0.1 kan findes her

Notatlinjer
Notatlinjer på enheds- og adgangsadresser vil ikke blive overført til DAR 0.9. Dette er meldt ud til kommunerne, og der er blevet udsendt lister med notatlinjer og en vejledning til håndtering af dem. Der har dog efterfølgende vist sig et stort behov fra kommunernes side, for at registrere sagsoplysninger omkring adresserne i DAR. Dette behov vil blive løst, ved at implementere et bemærkningsfelt på adressen.

 

Bemærkningsfelt
Bemærkningsfeltet er et fritekstfelt, hvor der kan registreres oplysninger omkring adressen, f.eks. at adressen er oprettet af hensyn til folkeregistreringen, hvis der er behov for det. I første omgang kan bemærkningsfeltet tilgås via ADK 0.9.0.1.

 

DAR 1.0
I løbet af april 2015 sendes udbudsmaterialet til DAR 1.0 ud til de leverandører, der er prækvalificerede, og der forventes at finde en leverandør i starten af juli måned.

 

DAR hjemmeside
Nu er information om DAR projektet samlet på undersider under danmarksadresser.dk. Her kan du få informationer om selve projektet og de programmer der er udviklet i forbindelse med DAR projektet.
www.danmarksadresser.dk/dar