Nyt om Adresseklient 1.0

Publiceret 28-10-2014

Adresseklient 1.0 var tænkt som det nye, effektive, kortbaserede værktøj, som kommunernes adressemedarbejdere skulle kunne bruge allerede i foråret 2014. Værktøjet har i flere omgange været forsinket, og nu er der truffet beslutning om at vælge en alternativ løsning.

KOMBIT, som har ansvaret for at bestille Adresseklient 1.0, har meddelt, at det aftalte idriftsættelsestidspunkt medio november 2014, ikke er realiserbart. Årsagen er manglende allokering af det nødvendige antal ressourcer hos KMD, der skal levere løsningen.

Fra KMD’s side var idriftsættelsestidspunktet for Adresseklient 1.0 blevet skubbet til idriftsættelse maj 2015, med en mindre version til idriftsættelse december 2014.

KOMBIT og MBBL har gennemgået kravspecifikationen til adresseklient 1.0, med henblik på at prioritere indholdet til en evt. december version. KMD har herefter angivet hvilke af de prioriterede elementer der kunne medtages i version 0.9.1. til december. Der er tale om en meget lille del af det prioriterede.

Adresseprogrammets Taskforce for supplerende adresser har drøftet denne situation og påpeget, at hvis det nødvendige adresseværktøj ikke er til rådighed senest den 15. december 2014, må man se på, hvordan adressemyndighedens arbejde med supplering af adresser kan understøttes på anden vis.

MBBL og KOMBIT har herefter konkluderet, at de leverancer KMD er i stand til at levere indholdsmæssigt og tidsmæssigt ligger så langt fra den oprindelige bestilling, at det er nødvendigt at overveje alternative løsninger for at kunne støtte kommunerne bedst muligt.

Da det viser sig at der findes alternative løsninger, som formentlig hurtigere og bedre kan støtte kommunernes i deres arbejde, er det besluttet at gøre en sådan klar til brug inden den 15. december, som adresse-taskforcen har sat som frist.

Kommunale repræsentanter, KL og MBBL afholdt umiddelbart inden efterårsferien en workshop som resulterede i at kommunerne bifaldt en beslutning om, at stoppe videreudviklingen af Adresseklient 1.0, for i stedet at arbejde videre med firmaet GeoSites adresseværktøj ”AdrLink”.

Alle kommuner vil derfor få tilbudt fri adgang til AdrLink, som vil blive rullet ud inden den 15. december. AdrLink indeholder i dag væsentlige kortfunktionaliteter, og vil blive udbygget, bl.a. således at det kan håndtere enhedsadresser. Værktøjet er i dag udviklet til ArcGIS og MapInfo. Planen er, at de kommuner der ikke har ArcGIS eller MapInfo, vil få tilbudt værktøjet til det gratis kortprogram QGIS.