Nye regler - ny adressebekendtgørelse

Publiceret 15-05-2014

Den 15. maj trådte den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser i kraft. Bekendtgørelsen udgør den første, juridiske forudsætning for, at Adresseprogrammet kan realiseres efter de aftaler som regeringen og kommunerne har indgået. Bekendtgørelsen følges op af flere vejledninger

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, underskrev den 2. maj den nye bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Bekendtgørelsen, som erstatter den hidtidige bekendtgørelse fra 2006 sin hovedvægt på de nye regler for supplerende adresser, dvs. på den forbedring af de danske adresser, som Adresseprogrammet skal realisere.

Dette sker i paragrafferne §§ 23 til 31, som hver for sig omhandler én af de områdetyper, hvor kommunerne i de kommende måneder skal sikre der er fastsat tilstrækkeligt mange adresser: Kolonihaveområder, feriecentre osv.

Herudover indeholder bekendtgørelsen to nye elementer:

  • En forenklet adressemodel, der sammenlægger de hidtidige begreber adgangsadresse og enhedsadresse, og som gør det nemmere at anvende adresserne som grunddata
  • Regler om at en ejer på anmodning skal meddele oplysninger om adgangsforhold, skiltning m.v., som er af betydning for fastsættelse af vejnavne og adresser mv.

Bekendtgørelsen indeholder desuden en række andre forenklinger og opdateringer.
 

Vejledninger
MBBL har den 14. maj udsendt første version af en vejledning til bekendtgørelsen.

Vejledningen består af en læsevejledning, som bl.a. introducerer en række centrale begreber i bekendtgørelsen, og en vejledning som omhandler de forskellige områdetyper. Vejledningen udgives etapevis, og vil hen over sommeren blive skrevet sammen med de ældre vejledninger i fastsættelse af vejnavne og adresser, fra 2009.

Vejledningen til adressebekendtgørelsen supplerer de kogebøger som adressetaskforcen udsender. Den kan findes på Danmarksadresser.dk

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser har nr. 436 af 2. maj 2014 og kan findes på ”Retsinfo”