Nye adresser på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Publiceret 02-07-2015

Den 1. juni 2015 blev der indført nye adresser på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Det betyder, at alle de offentlige indgange på sygehusene nu har fået egentlige adresser i stedet for indgangsnumre.

For patienter, pårørende, personale og leverandører indebærer det muligheden for fremover at kunne finde vej på sygehusene ved hjælp af GPS- og andre kortsystemer.

Sygehusenes oversigtskort og skiltninger er samtidig blevet opdateret, både de fysiske skilte og de digitale skilte på hjemmesider og intranet.

Ændringerne er sket som et led i kommunernes opgaver med at supplere adresser i områder, hvor der manglede officielle adresser. Ændringerne skal gøre det lettere at finde vej på blandt andet sygehusene fremover.

Forud for ændringerne har der været udarbejdet forslag og gennemført høringsproces mm.

Næstved Kommune og Næstved Sygehus har været ”pilot” for gennemførelse af supplering af adresser på sygehuse, og erfaringerne med processen har Adresse Taskforcen brugt som input til workshops om sygehuse for adressemedarbejder fra hele landet.

En af de erfaringer man gjorde sig i Næstved var, at det var hensigtsmæssigt at se på flere sygehuse under eet og have god tid til implementeringen af de nye adresser. Derfor blev sygehusene i Slagelse og Ringsted også en del af pilotprojektet, og man valgte at have tre måneder fra, at adresserne var fastsat til de trådte i kraft.

For yderligere oplysninger kontakt Adresse Taskforcen på mail taskforce@mbbl.dk