Ny klagevejledning i adresseklagesager

Publiceret 08-04-2016

Klager fra borgere og virksomheder vedrørende kommunernes adresseafgørelse skal fremadrettet rettes til: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) Rentemestervej 8, 2400 Kbh NV eller e-mail til adresser@SDFE.dk

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering kan alene tage stilling til de retlige spørgsmål. Det betyder, at styrelsen vurderer, om en kommunes afgørelse er i overensstemmelse med de regler, der findes i BBR-loven og i adressebekendtgørelsen.

Styrelsen undersøger, om kommunen har overholdt forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige regler. Dvs. om der er foretaget en forudgående partshøring, om der er givet korrekt klagevejledning og om afgørelsen er begrundet overfor borgeren.

Styrelsen må ikke tage stilling til eventuelle skøn i kommunens afgørelse, hvis det i øvrigt er saglige skøn.

Hvis Styrelsen finder, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven på et eller flere områder, kan styrelsen kræve, at kommunen udbedrer manglerne, fx ved at fremsende en fyldestgørende begrundelse. Klagefristen forlænges, indtil manglerne er udbedret.

Styrelsen kan også kende kommunens afgørelse for ugyldig. I de tilfælde skal kommunen genoptage sagen.