Ny implementeringsplan for Adresseprogrammet

Publiceret 11-12-2014

Styregruppen godkendte den 18. november 2014 en ny implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet. Den nye implementeringsplan er koordineret tæt med de andre delprogrammer i grunddataprogrammet, især GD1-Ejendomsdataprogrammet og GD7-Datafordeleren.

Adresseprogrammets nye implementeringsplan er blevet konsolideret henover efteråret i samarbejde mellem projektledere i GD1, GD2 og GD7 samt grunddataprogrammets nye delprogram GD8 – grunddataprogrammets arkitektur.

Hver for sig er de enkelte elementer i planen ikke kompliceret, men ser man på den overordnede plan er den risikofyldt, hvilket skyldes de mange gensidige afhængigheder mellem projekterne indbyrdes og – ikke mindst – i de øvrige delprogrammer.

Ifølge planen vil de nye registres test på Datafordeleren kunne påbegyndes i begyndelsen af 2016. DAGI og DAR 1.0 idriftsættes 2. halvår 2016. Herefter vil CPR, CVR, SKAT og DST tage adresserne i brug.

Læs meget mere om implementeringsplanen her

Hovedtidsplan for Adresseprogrammet