Leverandør på DAR og ny projektleder

Publiceret 09-10-2015

KOMBIT har ultimo august indgået aftale med Netcompany om udvikling af DAR 1.0. Samtidig har DAR fået ny projektleder.

Netcompany er allerede gået i gang med arbejdet. I løbet af oktober gennemføres etape 1. Her laves en række aktiviteter og workshops med det formål at afklare krav, og sikre en fælles forståelse af begreber og løsningsforslag.

Fra november og cirka ni måneder frem gennemføres etape 2, hvor løsningen vil blive designet, udviklet og testet.

Fra sommeren 2016 og frem til implementering af systemet gennemføres etape 3, som drejer sig om produktionssætning, diverse afprøvninger og uddannelse af brugerne. DAR forventes at være klar til brug primo 2017.

Efter ressortændringerne har DAR fået ny projektleder; Henrik Ravn Lager, som kan kontaktes på herla@gst.dk.