Lancering af ny hjemmeside 11. marts 2013

Publiceret 11-03-2013

Regeringen og KL har 3. oktober 2012 indgået aftale om Grunddataprogrammet ”Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering”. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nedsat et sekretariat for grunddataprogrammet, som har ansvaret for to af grunddataprogrammets i alt syv initiativer vedr. ejendomme og adresser. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerer derfor en ny hjemmeside, der samler al relevant information fra begge delprogrammer et sted.

Den nye hjemmeside grunddata-ejendom-adresse.dk er det sted, hvor du finder al information om de to delprogrammer:

 • Delprogram 1 - Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata - Ejendomsdataprogrammet

Ejendomsoplysninger om grunde, bygninger, boliger og disses ejere registreres fremover på en ensartet måde i tre grunddataregister: Matriklen, Bygnings- og Boligregisteret samt den nye fortegnelse over ejendomsejere, som etableres i tilknytning til Tingbogen. Grunddataregistrenes oplysninger vil blive frit tilgængelige. Der etableres en fælles fordeling af ejendomsdata, som giver alle brugere en enkel og sikker adgang til oplysningerne.

 • Delprogram 2 - Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne - Adresseprogrammet

I dette program vil der blive etableret en sammenhængende infrastruktur og forbedring af datagrundlaget så korrekte og opdaterede data om adresser, stednavne og administrative inddelinger er til rådighed for alle brugere på en effektiv måde.

To delprogrammer - et website

Hjemmesidens adresse er Grunddata-ejendom-adresse.dk da vi gerne vil etablere én samlet indgang til al information fra begge delprogrammer.

Hvis du primært har interesse i et af programmerne, kan du med fordel anvende en af de to webadresser: Ejendomsdataprogrammet.dk eller Adresseprogrammet.dk, som leder direkte til mellemforsiden.

Formål

Hjemmesiden skal være det sted, hvortil vi kan henvise alle med interesse for de to delprogrammer. En informationsplatform, hvor der er let, enkel og samlet adgang til al relevant information fra de to grunddataprogrammer.

Hjemmesiden skal opfylde følgende formål:

 • Give direkte involverede og andre aktivt interesserede adgang til begge programmers centrale dokumenter på en let og overskuelig måde
 • Give mulighed for løbende at præsentere begge programmer og disses fremdrift for en bredere kreds af interesserede
 • Hjemmesiden vil som et delformål også skulle tjene som arbejdsredskab for programsekretariatet og programdeltagere fra andre myndigheder. Hertil er der oprettet et særligt projektrum bag log ind.

Afsender

Programsekretariatet – forankret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Målgrupper (primære)

Ejendomsdataprogrammet

 • Kommunernes øverste forvaltningsniveau: k-dir./økonomidirektør
 • Kommunernes IT-chefer, dir./chefer for teknisk forvaltning
 • Aktører på ejendomsmarkedet, der kommunikerer direkte eller indirekte med de nye systemer.

Adresseprogrammet

 • Adressemyndigheden i kommunerne– fra praktikere til teknisk direktør-niveau
 • Adressebrugerne, dvs. de forretningsansvarlige for at udvikle/ombygge it-systemer til de nye muligheder
 • Udviklerne – dvs. de it-ansvarlige i hhv. det offentlige, i private virksomheder og i konsulentbranchen.