Lancering af AWS-suiten - de offentlige adressedata

Publiceret 18-06-2013

AWS er en forkortelse for Adresse Web Services. AWS-suiten er en fælles betegnelse for en række services, som tilbyder it-systemer adgang til Danmarks adresser. Formålet med AWS-suiten er at give myndigheder, virksomheder og borgere mulighed for at anvende autoritative adresser i deres it-systemer. Kilden til de autoritative adresser er Bygnings- og Boligregisteret, BBR, der er grunddataregister for adresser i Danmark.

Frie adressedata skal skabe kreative løsninger

Danmarks adresser bliver nu stillet til frit til rådighed i digital form. De åbne data er til brug for alle med kreative ideer til, hvordan adressedata kan bruges i fremtidens digitale tjenester – og det er i sidste ende til gavn for borgerne, der får nye, spændende værktøjer i hverdagen.

Det er gode adressedata som gør at ambulancen kan nå frem uden slinger – og at man kan bestille en taxi med bare ét klik på mobiltelefonen, uanset hvor man er. Og fra i dag bliver det endnu nemmere og billigere at udvikle tilsvarende kreative og effektive løsninger, når ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter åbner for en vifte af digitale tjenester, der stiller Danmarks adresser frit til rådighed.

”Ved at stille adressedata til fri afbenyttelse giver vi en masse kreative hoveder en række byggeklodser at lege med. Med disse klodser kan vi forvente mange spændende og nytænkende løsninger, der både gavner iværksættere og borgerne. For gode data er et grundstof, som kan skabe udvikling, arbejdspladser og ændre vores dagligdag. Og så vidt jeg ved, er vi det land i Europa, der er længst fremme med frie grunddata,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Med de åbne adressedata bliver det nemmere og billigere for virksomheder og myndigheder, der udvikler digitale løsninger, hvori der indgår adresser – fx korttjenester, selvbetjeningsløsninger og apps til mobiltelefoner. Og dermed giver ministeriet en række mindre virksomheder og innovative iværksættere gode muligheder for let at udtænke kreative produkter baseret på adressedata.

Ingen personfølsomme oplysninger

De nye digitale tjenester indeholder både selve adressen og dens geografiske position, så oplysningen kan bruges i en GPS eller på et digitalt kort. Der er derimod ingen personoplysninger, f.eks. om hvem der bor eller ejer ejendommen på adressen, og dermed kan man ikke misbruge adressedatabasen til fx chikane eller udstilling af personfølsomme oplysninger.

De åbne adressedata er en del af det offentlige ”grunddataprogram” hvor regeringen, kommunerne og regionerne stiller en række offentlige data frit til rådighed. Igennem dette håber myndighederne at skabe helt nye måder at bruge offentlige data på. Samtidig er det en del af Grunddataprogrammet at dataene løbende skal udvikles og forbedres. Det gælder også for de offentlige adressedata, der i løbet af de kommende år skal opdateres og præciseres.

De nye digitale tjenester præsenteres under navnet ”AWS-suiten” på en ny hjemmeside. Herfra kan interesserede både hente data i flere forskellige åbne formater, og tilgå adresserne ved hjælp af on-line tjenester. Adresserne bliver ajourført dagligt, hvilket sikrer at adressebaserede løsninger og apps kan holde sig opdaterede med de nyeste informationer.

AWS Suiten består i øjeblikket af følgende services:

  • AWS Web API, som giver en service baseret adgang til adressedata.
  • AWS Download, som giver mulighed for download af alle adressedata (INSPIRE og CSV).
  • AWS Korttjenester, som giver mulighed for at vise adresser på kort (WMS og WFS).
  • AWS Smartadresse, er en komponent, som kan anvendes i web applikationer til adresseudvælgelse/indtastning.

Mere information

Få adgang til AWS-suiten og læs mere på www.aws.dk

Følg med i Danmarks Adresser på tvitter www.twitter.com/DKadresser