Indberetningsportaler for sogne- og postnummerændringer

Publiceret 09-04-2014

Geodatastyrelsen har nu lagt sidste hånd på udviklingen af indberetningsportaler for sogne- og postnummerinddelinger. Næste skridt er test med de involverede parter.

Inddelingerne for DAGI-temaerne sogne og postnumre defineres af henholdsvis Kirkeministeriet og Post Danmark. Selve den geometriske ajourføring foretages hos Geodatastyrelsen. For at sikre effektiv kommunikation og optimere arbejdsgangene hos de involverede parter, er der i forbindelse med Adresseprogrammet etableret to nye indberetningsportaler.

På indberetningsportalerne kan den ansvarlige myndighed beskrive ændringer i temaet i tekst såvel som geometri. Disse oplysninger kan for postnumrenes vedkommende sendes i høring til relevante høringsparter via portalen. Alle parter kan beskrive og tegne egne kommentarer til ændringsforslagene via systemet, og systemet sørger for at høringssforløbet følges, og at alle relevante parter får de nødvendige informationer.

Når en ændring er færdigbehandlet i portalen arkiveres sagen automatisk hos Geodatastyrelsen, og den vedtagne ændring kan implementeres i DAGISYS.

Efter påske igangsættes et testforløb med de involverede parter. Herefter vil systemet blive idriftsat, efter planen i medio 2014.

Indberetningsportalen kan understøtte processen i forbindelse med ændringer i en sogne- eller postnummergrænse – her et eksempel fra Mørkhøj.