Første adresseløsning til kommunerne udvikles nu

Publiceret 13-12-2013

Løsningsarkitekturen for Adresseregistret og BBR’s udvidelse er færdige, og arbejdet med kravspecificering er igangsat. Kombit er primus motor for kravspecifikationen og ansvarlig for at leverandøren udvikler de to brugerapplikationer til den kommunale adressemyndighed. Løsningerne skal være klar til drift i maj 2014, så kommunerne har et effektivt redskab til at foretage suppleringen af adresser.

Her er en kort status for arbejdet med det nye adresseregister

  • En samlet videreudviklingsplan for BBR’s udvidelse og for Adresseregistret er godkendt af BBR’s styregruppe
  • Den overordnede løsningsbeskrivelse for Adresseregistret er færdig, og den har den været igennem en kvalitetssikring på tværs af Adresseprogrammet og Ejendomsdataprogrammet
  • Det nye adresseregister har fået navn: ”Danmarks Adresseregister”, forkortet DAR

Udarbejdelse af kravspecifikation

Med løsningsarkitekturen i hånden er Kombit og MBBL gået i gang med at specificere de to brugerapplikationer ”Adresseklient 1.0” og ”Dialogklient 1.0”. Arbejdet foregår sammen med KMD, som vil være leverandør på it-udviklingen. Derudover deltager kommunale repræsentanter fra den kommunale faglige brugergruppe, som består af Haderslev Kommune (formand), Odense Kommune, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Holstebro Kommune, Hørsholm Kommune, Næstved Kommune og Københavns Kommune. Dermed er der samlet et stærkt tværgående team til at varetage opgaven med udvikling af de to nye klienter.

Adresseklient 1.0

Udvikling af Adresseklienten tager udgangspunkt i den MockUp, som tidligere er blevet vist på forskellige workshops og møder det sidste år. Se mockup’en her Adresseklient MockUp

Adresseklient 1.0 er tænkt som en ny brugerflade til adressefanebladet i BBR, med den store forskel at den er kortbaseret.

Den skal bygges indenfor rammerne af det eksisterende BBR-system, og funktionaliteten vil derfor nødvendigvis blive begrænset af hvad der er teknisk muligt, og hvad der er muligt indenfor tidsfristen den 1. maj 2014, hvor klienten skal være klar.

Dialogklient 1.0

Parallelt med udviklingen af Adresseklient 1. skal der udvikles en såkaldt ”Dialogklient 1.0”, som skal anvendes når kommunen er i dialog med f.eks. ejeren om adresser og adgangsforhold til en ejendom.

KMD arbejder i øjeblikket på en MockUp af Dialogklienten, som kan give et bedre billede af, hvad den kommer til at indeholde. Dialogklienten skal også udvikles indenfor rammerne af det eksisterende BBR-system.