Dialogmøder med brancheorganisationer

Publiceret 09-04-2014

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har holdt en række dialogmøder med brancheorganisationerne for de virksomheder, der bliver direkte berørt, når kommunerne fra maj 2014 til oktober 2015 fastsætter supplerende adresser til virksomheder.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterede i februar og marts 2014 en række brancheorganisationer til dialogmøder om supplerende adresser. De organisationer, der blev inviteret var dem, der organiserer den største del af de virksomheder, som bliver berørt af suppleringen af adresser. På dialogmøderne var der repræsentanter for:

•       Dansk Industri (DI)
•       Dansk Erhverv
•       Håndværksrådet
•       Finansrådet
•       Forsikring & Pension
•       HORESTA
•       Danske havne
•       Danske Havnevirksomheder (en del af DI)

Brancheorganisationerne fik præsenteret planen for supplerende adresser og på hvilke måder, det kan komme til at berøre deres medlemsvirksomheder. Fx er der en vis sandsynlighed for, at en virksomhed vil få en ny adresse, hvis den ligger på en ejendom med flere virksomheder, hvor virksomheden deler husnummer med virksomheder i andre bygninger eller opgange. Det gælder også, hvis virksomheden ligger i et butikscenter eller et feriecenter.

Organisationerne tilkendegav samstemmende, at de var glade for, at ministeriet lægger op til at adressefastsættelsen skal ske i tæt dialog mellem adressemyndigheden (kommunen) og de berørte virksomheder. En sådan dialog vil gøre det lettere for virksomhederne at acceptere de ulemper, der er forbundet med fx at skulle ændre adressen på visitkort, brevpapir og hjemmeside. For dermed får de mulighed for at påvirke hvilken adresse de får, for det er ikke alle adresser, der er lige attraktive for en virksomhed.

Samtidig kunne brancheorganisationerne også se fordelene i, at der kommer mere præcise adresser. Det vil betyde, at beredskabet, kunder og leverandører lettere kan finde vej til den enkelte virksomhed.

Brancheorganisationerne var meget interesseret i at orientere deres medlemmer om de ændringer, der kommer i forbindelse med suppleringen af adresser. Det blev derfor aftalt, at Program­sekretariatet for Adresseprogrammet i samarbejde med ministeriets kommunikationsafdeling sørger for, at brancheorganisationerne får tilsendt input til deres hjemmesider og nyhedsbreve.

For yderligere information kontakt MBBL på denne e-mail adresse: adresser@mbbl.dk

Gode adresser viser vejen