Den nye adressebekendtgørelse er på vej

Publiceret 09-04-2014

Den 12. marts sendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et udkast til ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser i høring. Høringen er nu afsluttet og der er indkommet en række konstruktive bemærkninger og høringssvar. Når rettelserne er indarbejdet vil bekendtgørelsen blive sat i kraft.

Den nye bekendtgørelse indgår som en forudsætning for nogle af de første aktiviteter i Adresseprogrammet. Den vil imidlertid blive fulgt op af endnu en bekendtgørelse, når de nødvendige ændringer i BBR-lovens adressebestemmeler er gennemført og når det nye ”Danmarks Adresseregister”, DAR, er etableret.

Den nye bekendtgørelse skal først og fremmest definere de regler som kommunerne skal følge, når de i maj måned skal påbegynde fastsættelsen af supplerende adresser i områder hvor der i dag kun er en enkelt eller ganske adresser.

Det drejer sig bl.a. om kolonihaver, erhvervsejendomme med flere virksomheder, butikscentre, sygehuse, universiteter, tekniske anlæg og ubebyggede områder. For hvert af disse områder beskrives hvilke ekstra adresser der skal fastsættes og hvordan.

Fastsættelsen af de supplerende adresser er en af de aller største opgaver i Adresseprogrammet, og samtidig den opgave som danner forudsætning for, at CPR og CVR fuldt og helt kan gå  over til at anvende de autoritative adresser som grundlag.

Bekendtgørelsen indeholder desuden en ny model for adresser, som sammelægger de hidtidige adgangs- og enhedsadresser til et nyt adressebegreb, der blot hedder ”adresse”. Samtidig præciseres det hvilke ”komponenter” der danner en adressebetegnelse. Den nye adressemodel svarer til datamodellen i det kommende adresseregister, DAR.

Endelig indeholder bekendtgørelsen som noget nyt, regler for ejers pligt til at give oplysninger, som adressemyndigheden har brug for når adresserne skal fastsættes. Det kan f.eks. være om hvor indgangene til de enkelte bygninger på ejendommen er placeret.

Når ministeriet har behandlet de bemærkninger som er kommet ind, og har besluttet hvilke ændringer der skal ske i teksten, vil bekendtgørelsen blive sat i kraft. Planen er at det skal ske lige omkring 1. maj.

Den nye adressebekendtgørelse vil blive ledsaget af en vejledning som viser hvordan adresserne skal fastsættes i forskellige områder som fx sygehuset her.