De autoritative adresser i spil

Publiceret 05-07-2016

De autoritative adresser er populære. Mange offentlige og private virksomheder har taget dem til sig og anvender dem i deres it-systemer. I dag er der over 1200 it-systemer, som anvender adressetjenesterne i AWS Suiten til at tilgå autoritative adressedata og adressefunktionalitet.

Virksomhederne bruger adressetjenesterne til mange forskellige ting, f.eks. til at:
* gøre det let for deres brugere at indtaste en gyldig adresse.
* vaske adressedata, så de er baseret på de autoritative adresser med de fordele, som det medfører.
* lave analyser af, hvor en forebyggende indsats skal prioriteres i ghettoområder.
* vurdere vindmøllers placeringer.

AWS-Suiten modtager mange henvendelser. De fleste er positive henvendelser fra anvenderne af AWS-Suitens adressetjenester, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe.

AWS-Suiten blev på et tidspunkt kontaktet af en del virksomheder. Henvendelserne havde det til fælles, at de stammede fra offentlige organisationer og private virksomheder, der ikke selv anvendte AWS-Suiten, men som via deres it-system forsøgte at oprette stillingsopslag hos JobNet.

For at oprette et stillingsopslag hos JobNet, skal man bl.a. angive virksomhedens/organisationens adresse. JobNet anvender DAWA (som er en af adressetjenesterne i AWS-Suiten), til at validere adresser. Hvis adressen ikke er gyldig, bliver stillingsopslaget automatisk afvist af JobNet.

Når JobNet kun anvender gyldige adresser, kan de via DAWA hente en lang række oplysninger knyttet til adressen, som f.eks. geografisk placering, hvilken kommune adressen ligger i osv. JobNet anvender adressens koordinater til at placere virksomheden på et kort samt give de jobsøgende mulighed for at søge på job indenfor et givet område.

Dialogen med de berørte virksomheder og organisationer, der fik stillingsannoncer afvist, førte til, at nogle gik i gang med at anvende autoritative adresser i deres egne systemer. JobNet fandt desuden en løsning, hvor de kunne hjælpe de berørte virksomheder og organisationer i en periode frem til, at de selv kunne overgå til at anvende de autoritative adresser.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende AWS-Suiten og DAWA, kan de rettes til Finn Jordal fjord@sdfe.dk