Datavask

Publiceret 05-07-2016

For at sikre de bedst mulige data i Adresseprogrammets grunddataregistre er der nedsat en datavask-projektgruppe med deltagere fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, KL, CPR-kontoret i Social- og Indenrigsministeriet, Erhvervsstyrelsen samt København, Næstved og Høje-Tåstrup kommuner.

Projektgruppen har udarbejdet en plan for de aktiviteter, der udstår for, at det nye adresseregister (DAR) kan idriftsættes og tages i brug af bl.a. CPR og CVR. Planen blev godkendt af styregruppen den 30. juni og skal i overvejende grad gennemføres i 2. halvår af 2016.

Aktiviteterne skal:

  • Bringe de eksisterende adressedata op på et kvalitetsniveau, der svarer til Adressebekendtgørelsens regler.
  • Bidrage til forberedelsen af konvertering og opgradering af de nuværende adressedata til den datamodel, der skal understøttes af det nye adresseregister.
  • Bidrage til forberedelsen af, at CPR-vej kan dannes af DAR 1.0 og DAGI.

Derudover er der nogle særlige opgaver knyttet til, at såvel CPR og CVR skal overgå til at anvende DAR-adresser. Disse koordineres tæt med programlederen og datavaskprojektet. De endelige planer er fortsat under udarbejdelse.

Henvendelser vedrørende Adresseprogrammets Datavaskprojektet kan rettes til projektleder Morten Winkler mwink@sdfe.dk