Danske Stednavne

Publiceret 05-07-2016

Der sker mange nye indberetninger af stednavne, og anvendelsen af Danske Stednavne er stigende.

Beredeskabet (Alarm 112) efterlyser flere stednavne for at sikre en hurtigere indsats, når der er behov for hjælp.
På en workshop d. 15. juni blev der gennemgået flere eksempler på nye stednavne og deres relevans. Den generelle konklusion er, at stednavne anvendt af offentlige myndigheder til forvaltning kan sikre en hurtigere redningsindsats.

Flere myndigheder indberetter nu nye stednavne via den Fælles indberetningsportal
Roskilde Kommune har gennem længere tid indberettet nye stednavne for bl.a. søer, idrætsanlæg, parker, moser og vandløb til Danske Stednavne. Kommunen ønsker, at disse stednavne bliver tilgængelige for Alarm 112 på en let og effektiv måde, så når der sker en ulykke, kan redningskøretøjer hurtigere dirigeres til det rette sted.

Naturstyrelsen har den sidste måned også indberettet nye stednavne i Roskilde Kommune. Naturstyrelsen og Roskilde kommune har samarbejdet om at oprette 2 nye naturområder, som både skal give bedre naturoplevelser og beskytte de lokale drikkevandsmagasiner. Der er i den forbindelse tildelt nye stednavne til nye skovstrækninger, søer og vandløb, der indgår i de 2 områder. Stednavne indgår hermed i et fælles administrationsgrundlag mellem Roskilde kommune og Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen vil som det næste gå i gang med indberetning af nye stednavne for natur- og skovrejsningsområder på Fyn.

Stednavne bidrager til at skabe opmærksomhed
Tarup-Davinde er et sammenhængende natur og fritidsområdet som er oprettet i et gammelt grusgravsområde ca. 15 km SØ for Odense. Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet et fælles selskab til at drive området – ”Over sø og land i Tarup-Davinde”. Selskabet har ønsket at skabe større opmærksomhed om de muligheder, som området tilbyder, og har derfor indberettet en række nye stednavne for området. Det betyder, at disse stednavnene nu bliver vist på SDFEs skærmkort, andre kortværker og ”112”. Det bliver på den måde også nemmere for borgere at aftale mødestedet for en fisketur.

Stednavne støtter den offentlige forvaltning og giver overblik
Sønderborg Kommune har indberettet en del stednavne bl.a. Ringriderpladsen til Danske Stednavne. Stednavne kan med fordel anvendes sammen med adresser i den offentlige forvaltning.

Rejseplanen anvender Danske Stednavne
Furesø Kommune ønskede på forespørgsel af en borger at få optaget Svanepunktet i Danske Stednavne, så det blev muligt at søge en rejse til stedet i Rejseplanen. Svanepunktet er nu oprettet og vil blive søgt indeholdt i Rejseplanen ved næste opdatering. Vi arbejder på en stadig mere automatisk rutine som kan opdatere Rejseplanen hurtigere. Det har længe været muligt at søge på stednavne i Rejseplanen fx ”Operaen”.

Tilretning af datamodellen for Danske Stednavne
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil henover efteråret forsøge at tilrette datamodellen for Danske Stednavne i samarbejde med offentlige myndigheder, så Danske Stednavne bliver endnu lettere at anvende. Fx kan det være relevant at tilføje Sundhedscentre og Plejecentre som begreber.

Status for anvendere
Danske Stednavne leverer allerede stednavne til administrationen hos Beredskabet – 112, Rejseplanen og Taxinavigation Frogne. Med baggrund i de flere indberettede stednavne vil samarbejdet blive udviklet mod stadig mere anvendelse og hurtigere opdatering.

Beredskabet (112-sekretariatet og Hovedstadens Beredskab) efterlyser flere stednavne for at sikre en hurtigere indsats, når der er behov for hjælp.
På en workshop i SDFE den 15. juni blev der gennemgået flere eksempler på nye stednavne og deres relevans. Den generelle konklusion er at alle stednavne anvendt af offentlige myndigheder til forvaltning er af interesse for støtte til redningsindsatser.

Praktiske råd
Registreringen af Danske Stednavne behøver ikke at være detaljeret. F.eks. kan en sø markeres med et punkt, hvis navnet gælder hele søen, vandløb kan markeres med et par linjestykker fra start til slut, og arealer kan markeres med en relativ grov polygon. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil efterfølgende sørge for at koble stednavnet til GeoDanmark-geometri i størst muligt omfang.

Det er nemt at klikke stednavne til i Indberetningsportalen, så allerede eksisterende stednavne bliver synlige. Det er også muligt at ændre eksisterende stednavne.

DS-WMS vil inden sommerferien være tilgængelig på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings Kortviser - http://gstkort.dk/spatialmap

Hvis du endnu ikke har fået linket til indberetning af Danske Stednavne, så kommer den her: https://indberetning.gst.dk/stednavn/

Du kan kontakte os med spørgsmål på danskestednavne@sdfe.dk