Danske stednavne

Publiceret 03-02-2015

Danske Stednavne går nu i pilotdrift, og åbner dermed op for at udvalgte kommuner kan teste systemet. I denne fase vil GST minimere evt. uhensigtsmæssigheder af både teknisk og kommunikationsmæssigt art.

I april måned begynder driftsfasen. Herefter vil GST i løbet af 2015 kontakte myndigheder der forventes at ville indberette stednavne. Alle myndigheder får mulighed for selv at indberette og opdatere stednavne indenfor eget myndighedsområde. GST vil senere aktivt gøre en indsats for, at også private begynder at anvende Danske Stednavnes Indberetningsportal.

Stednavne som er indberettet af myndigheder udstilles med det samme så andre myndigheder, beredskab og navigationssystemer kan bruge dem.

Når systemet er færdigtestet og sættes i egentlig drift kan lokale myndigheder anvende Danske Stednavne til registrering; de behøver derfor ikke at opbevare deres registreringer lokalt. Målet er at de fælles og entydige stednavne kan deles i hele samfundet – af borgere, myndigheder og private virksomheder.