Danmarksadresser.dk erstatter Adresse-info.dk

Publiceret 12-12-2013

Den nye hjemmeside ’Danmarks Adresser’, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter søsatte i august måned, vil i løbet af december måned overtage de sidste funktioner fra det ældre websted www.adresse-info.dk.

Det betyder at det syv år gamle websted www.adresse-info.dk lukker og slukker. Adresse-info blev i sin tid født i forbindelse med de mange vejnavne- og adresseopgaver, der opstod ved forberedelserne til kommunalreformen i 2007.

Selve internetadressen vil blive opretholdt i en overgangsperiode således, at den automatisk viderestiller brugere til det nye websted Danmarksadresser.dk.

De sidste to funktioner der er overflyttet fra det gamle til det nye websted er den ”elektroniske opslagstavle” for informationer om nye vejnavne og en hjælpefunktion, der kan støtte kommunerne, når de skal undersøge om et muligt nyt vejnavn er entydigt.