Danmarks statistik med i GD2 styregruppe

Publiceret 10-04-2015

Ved revision af delaftalen for Adresseprogrammet i november 2015 blev Danmarks Statistik skrevet ind som part i delprogrammet. Danmarks Statistik er som følge heraf trådt ind i GD2’s styregruppe.

Det oprindelige aftalegrundlag for GD2-Adresseprogrammet, blev aftalt i maj 2012 og konfirmeret politisk med grunddataaftalen i oktober 2012. Siden 2012 er der gennem arbejdet med GD2 sket en række forskydninger i forhold til det oprindelige aftalegrundlag bl.a. på baggrund af den nye implementeringsplan.

Danmarks statistik er tilføjet som en part, da det er nødvendigt for CVRs ibrugtagelse af de autoritative adresser, at Danmarks Statistik også tager dem i brug i deres virksomhedsregistrering. Danmarks statistik skal således overgå til at anvende adresseregistrets autoritative adressedata, og tilpasse sit virksomhedssystem til ligeledes at modtage og anvende adresseregistrets adresser.

Danmarks statistik indtrådte i GD2 styregruppe i marts 2015 repræsenteret ved vicekontorchef Steen Eiberg-Jørgensen. Styregruppen for Adresseprogrammet består af følgende parter: