DAGI's udstillingsdatamodel godkendt

Publiceret 10-04-2015

DAGI’s udstillingsdatamodel er efter indstilling fra Arkitekturforum blevet godkendt i Grunddataprogrammets Programkoordination

Grunddatabestyrelsen godkendte den 9. februar 2015 en ny version af modelreglerne, version 1.1, og DAGI’s udstillingsdatamodel er nu opgraderet til at følge denne gældende version. Som et led i godkendelsen af DAGI’s udstillingsdatamodel har modellen først bestået et kompatibilitets-review i Arkitekturforum, som sikrer, at datamodellen kan anvendes i samspil med de øvrige grunddata-domænemodeller. DAGI’s udstillingsdatamodel blev efterfølgende godkendt af Grunddataprogrammets programkoordination på møde den 17. marts 2015.