CPR's lokaliteter er nu en del af Danske Stednavne

Publiceret 12-12-2013

Godt 14.000 bygnings- og gårdnavne, som kommunerne igennem årene har registreret som ”lokaliteter” i CPR-systemet, indgår nu i grunddatasættet ”Danske Stednavne”. De mange stednavne, som hidtil har levet en relativt skjult tilværelse, er nu frit til rådighed for alle som henter stednavnedata hos Geodatastyrelsen.

Der er tale om den første eksterne kilde til Danske Stednavne, som er en vigtig del af det fællesoffentlige ”Adresseprogram”.

Gennemgangen af de i alt ca. 14.300 CPR-lokaliteter viste, at der helt overvejende er tale om gård- og bygningsnavne som er registreret af kommunerne fra midt 80’erne. Samtlige navne er nu sammenlignet med det eksisterende indhold i Danske Stednavne, som er indsamlet til brug for den topografiske kortlægning.

Resultatet er, at de allerede eksisterende stednavne er blevet kvalitetssikret og at i alt ca. 5.500 nye stednavne er tilføjet – til glæde for alle stednavnebrugere.

Behandlingen af CPR-lokaliteter er starten på en metode, hvor en række eksterne kilder vil indgå i et samarbejde med Danske Stednavne om udstilling og opdatering af stednavne.

Stednavne har stor betydning, både kulturhistorisk og praktisk i det daglige, hvor et præcist og velkendt stednavn ofte er lige så vigtigt som en adresse – ikke mindst for beredskabet i en ulykkessituation.

Nærmere oplysninger: Jens Bo Rykov, Geodatastyrelsen, jer@gst.dk

Et af de nye bygningsnavne som er importeret fra CPR.