Arbejdet frem mod Adresseklient 1.0

Publiceret 27-06-2014

Adresseprogrammet skal bl.a. sikre at den kommunale adressemyndighed har et godt værktøj til at fastsætte og registrere adresser med. Den 5. maj blev Adresseklient 0.9 lanceret for kommunerne, og den seneste tid er gået med at få beskrevet de ændringer som skal med i version 1.0 af adresseklienten.

Siden sidst
KOMBIT har afholdt 2 workshops med kommunale repræsentanter hvor ændringer og forbedringer til adresseklient 0.9 er blevet drøftet.

Ændringer og ønsker til adresseklient 1.0
Siden idriftsættelse af adresseklient 0.9 har der været en erfaringsopsamling blandt kommunerne, blandt andet har der været oprettet et dialogforum om adresseklient 0.9 i regi af MBBL. Men også på de 3 regionale informationsmøder, der blev afholdt i starten af maj måned er der kommet input til forbedring af adresseklienten. Alle ønsker er blevet behandlet og specificeret, blandt andet på kommunale workshops.

Printscreen fra version 0.9 af adresseklienten

 

Indhold i adresseklient 1.0
Det har været nødvendigt at foretage en prioritering af ændringsønskerne til adresseklient 1.0, da der er en meget begrænset tid til udvikling. I prioriteringen er der blevet lagt vægt på at gøre den basale fastsættelse af adresser så effektiv og intuitiv som muligt. Derudover har der været fokus på, at de funktionaliteter, der allerede er i Adresseklient 0.9, kommer til at fungere godt, således at kvaliteten af klienten generelt bliver bedre. Indholdet til version 1.0 er endnu ikke endeligt, da leverandøren mangler at forholde sig til omfanget af opgaven.

Ekstern borger rettet applikation
En ny funktionalitet, der skal støtte suppleringsopgaven er at ejer skal kunne angive hvor adgangene er til ejendommen eller bygningen. Denne funktionalitet vil blive udviklet af en ekstern leverandør med erfaring fra borgerrettet løsninger. Det vil stadig i selve adresseklienten være muligt at generere et sagsmateriale som kan fremsendes til ejer. Men en digital angivelse af adgangsvejene fra ejer skal foretages via en ekstern applikation, som selvfølgelig spiller sammen med adresseklienten.

Vis adresse anvendelse applikation
Der er fundet en leverandør, der har igangsat arbejdet med at udvikle den eksterne applikation, der kan vise adressens anvendelse i CVR, CPR og BBR, samt fremskaffe kontaktoplysninger til ejer af ejendommen.