Afstemningsområder

Publiceret 20-02-2014

I november udsendte Geodatastyrelsen (GST) den første, maskinelt dannede, landsdækkende version af DAGI’s tema for afstemningsområder.

Kommunerne har haft god tid til at kontrollere dette tema mod egne data, og 66 kommuner har nu svaret tilbage. GST har gennemgået tilbagemeldingerne og har tilpasset grænserne, så vi nu har anden version af det landsdækkende tema.

Vi er nu i stand til at sammenligne resultatet med adresserne og de oplysninger, der findes i CPR Vej. Resultatet vil blive publiceret som data til download (GIS-tema med afstemningsområder), og som opgavelister på webstedet www.danmarksadresser.dk. Sidstnævnte vil indeholde de adresser der ikke har kode for afstemningsområde i CPR vej samt de adresser der i DAGI er beliggende i et andet afstemningsområde end koden i CPR Vej definerer. De nye opgavelister vil være tilgængelige på danmarksAdresser.dk senest 31. marts 2014.

Herefter skal kommunens adressemyndighed i samarbejde med valgmyndigheden vurdere om adressepunkt skal flyttes, om DAGI-grænsen skal flyttes eller om informationerne skal rettes i CPRVej. Nærmere information og vejledning om DAGI-systemet og afstemningsområder udsendes af GST, når opgavelisterne er klar.

Det nye DAGI-tema for afstemningsområder