Afstemningsområder som nyt geografisk tema i DAGI

Publiceret 22-10-2013

Afstemningsområder vedligeholdes i dag af kommunerne som en del af CPR’s Vejregister. Når CPR’s vejregister om nogle år udfases, vil afstemningsområderne i stedet skulle vedligeholdes i et nyt geografisk tema i DAGI (Danmarks Admini­strative Geografiske Inddelinger). Geodatastyrelsen er netop ved at færdiggøre det første udkast til det nye geogra­fiske tema, som derefter skal kvalitetstjekkes af kommunerne.

I første omgang foretager Geodatastyrelsen (GST) en automatisk generering af de geografiske afstemningsområder på baggrund af valgdistriktskoderne i CPR’s Vejregister og BBR’s adresser. Herefter sendes det geografiske tema ud til kommunerne for kvalitetssikring og eventuel tilpasning af temaet. Dette forventes at foregå i novem­ber måned 2013. Temaet skal således ikke benyttes til kommunalvalget 19 november 2013.

Kommunernes kvalitetssikring af afstemningsområderne kan, ud over ændringer i det geografiske tema (dvs. grænserne), også resultere i, at der skal rettes i CPR Vejs’s valgdistriktskoder. GST vil, i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) udforme nogle interaktive ”opgavelister”, som viser adresser, hvor valgdistriktskoderne i CPR’s Vejregister formentlig skal ændres.

Det vil nemlig indtil videre fortsat være CPR’s vejregister der skal anvendes som grundlag for de nærmest kommende kommune- og folketingsvalg, folkeafstemninger mm. Derfor skal kommunerne fortsat ajourføre valgdistrikterne heri.

Først når alle de nye grunddatasystemer er klar omkring 2015, vil CPR’s vejregister blive udfaset. På dette tidspunkt vil det være DAGI’s geografiske afstemningsområder der udgør det autoritative grundlag for valgene.

Det nye system (DAGISYS), hvori afstemningsområder og andre administrative inddelinger skal lagres og ajourføres, er nu under udvikling. I foråret 2014 er der planlagt en test af systemet, hvor indberetning af de forskellige temaer blandt andet afprøves. I denne periode vil det også blive testet, at alle kommuner kan indberette deres afstemningsområder til DAGISYS. Systemet, indeholdende de nye afstemningsområder, forventes at være i drift i foråret 2014.

For yderligere information skriv til gsthal@gst.dk

Eksempel på automatisk dannede afstemningsområder for Rødovre kommune